Analýza stavby těla


Analýza stavby těla


Analýzu vypracujeme každému klientovi. Pokud nás navštívíte osobně, proměříme vás bioimpedanční metodou. Pokud pracujeme na dálku, umíme analýzu spočítat z hodnot, které naměříte na svém těle.

V našem studiu pracujeme s přístrojem TANITA, který zjišťuje stavbu těla pomocí bioimpedanční metody. Při této metodě prochází tělem velmi slabé a nepostřehnutelné elektrické proudění. Využívá se toho, že elektrický proud prochází rozdílně různými tkáněmi (sval, tuk, kost). Přístroj disponuje 8 elektrodami (4 pro nohy a 4 pro ruce), což zaručuje přesnost měření! Na základě odporu vodivosti nepatrného elektrického proudu (BIA) změří přístroj skutečné hodnoty:

Procento tělesného tuku
Procento vody v těle (hydrataci oranismu)
Množství svalové hmoty
BMR - bazální metabolismus
Metabolický věk
Viscerální (břišní) tuk
Hmotnost kostí

Měření trvá pouze několik desítek vteřin. 

Stejná váha, ale jiná stavby těla (% tuku a svalů). To nám řekne právě analýza stavby těla.

Výsledek analýzy stavby těla nám následně umožňuje:

Stanovit vhodné změny v jídelníčku, vhodné pohybové aktivity přímo na míru každého klienta a v souladu s jeho cílem = použít hodnoty v praxi.
Stanovení stupně rizika civilizačních onemocnění
Zavedení vhodných opatření pro podporu zdraví, zlepšení stavu či prevenci onemocnění.
Opakovaná analýza umožní:

Sledovat účinnost zavedených změn – sledování vývoje složení těla.
Vidět trendy - jaké změny se odehrávají v těle.

Důležité upozornění:
Měření se nesmí provádět u osob s kardiostimulátorem.
Měření se nedoporučuje provádět u žen v raném stádiu těhotenství.
Pro nejvyšší přesnost výsledků měření je vhodné:
24 hodin před měřením nekonzumovat nápoje s obsahem alkoholu a kofeinu.
24 hodin před měřením nevynakládat výraznou fyzickou námahu.
Neprovádět měření těsně po cvičení (běhání, rotoped, apod.).
Neprovádět měření po delší koupeli.
2-3 hodiny před vyšetřením mnoho nejíst a nepít.

Opakované měření je nejlepší provádět za obdobných podmínek jako měření minulé.

Poznámka: ne vždy je možné tato doporučení 100% dodržet. Mohou být pak mírně odlišné údaje z hlediska hydratace organismu.

Ale upřímně - když budete mít 15 kg nadváhu a dáte si před měřením analýzy kafe, myslíte si, že přístroj bude tak zblblý, že nepozná 15 kg tuků, které jsou navíc?

A pokud budeme počítat analýzu pro zájemce o telefonickou konzultaci? Každý klient, který s námi začne, obdrží osobní měřič tělesného tuku, aby se doma mohl měřit pravidelně sám.

Máte zájem o analýzu stavby těla? Kontaktujte nás.

Speciální bonus
Pro "absolventy" analýzy stavby těla máme připraveny hodnotné bonusy:
Měsíční zpravodaj správné výživy.
Přístup do wellness portálu na internetu se spoustou informací o správné výživě a zdravém životním stylu.


Oblíbené příspěvky